• บริการของมันดาร่าเปิดเวลา 09:00 น. - 17:00 น. ทุกๆ วัน
  • 288/139 หมู่บ้านทาวพลัสสุวรรณภูมิ กิ่งเเก้ว37/4 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
image

15,900 ต่อคน

  • 4 วัน / 3 คืน

เที่ยวชายเเดนใต้ 3 จังหวัด นราธิวาส -สุไหงโกลก - ยะลา-เบตง- ปัตตานี ดินเเดนประวัติศาสตร์ 2 วัฒนธรรม ไทย-มาลายู - 2 ศาสนา - พุทธ มุสลิม อิ่มอร่อยกับอาหารต้นฉบับ ปากุดเต้ สุไหงโกลก ข้าวมันไก่เบตง สัมผัสธรรมชาติ ทะเลหมอก ป่าพรุโต๊ะเเดง เเละขุนเขา

แผนการท่องเที่ยว

วันที่ 1    สนามบินดอนเมือง-นราธิวาส -ตากใบ - สุไหงโกลก

08.30  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตูที่ 11-12 สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกินท่านละ  15 กิโล 
10.25  เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง สู่สนามบินนราธิวาส โดยเที่ยวบิน ที่  FD 3130 
12.05  มาถึงสนามบินนราธิวาส   สนามบินที่อยู่ใต้สุดของปลายด้ามขวานไทย  หลังจากรับกระเป๋าเดินทาง รถตู้มาคอยรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนราธิวาส   
12.45  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารมังกรทอง ร้านดั้งเดิมชาวนราธิวาสตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนารา 
13.30  เดินทางสู่อำเภอตากใบ  เยี่ยมวัดชลธาราสิงเห  ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมภาคใต้ให้ชื่นชมมากมายและยกย่อง ให้เป็นวัดพิทักษ์แผ่นไทย ที่ ช่วยให้ไทยไม่ต้องเสียพื้นที่ 4 อำเภอของนราธิวาส คือ ตากใบ แว้ง สุไหงโก-ลกและสุไหงปาดี ให้ตกเป็นของมาเลเซีย ชม“พิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห” ภายใน เเสดงเรื่อวราวของอำเภอตากใบ อุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้าน, ไม้กวาดแกะสลักลงสีที่สวยงามมากจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในไม้กวาดที่สวยที่สุด ในเมืองไทย, ปลากุเลาตากใบจำลองที่หลายคนเห็นแล้วอดน้ำลายไหลไม่ได้  เเละ รูปทหารมอญที่บานประตู ที่นี่ยังมีการจัดแสดงและจำลองหุ่นขี้ผึ้งการลงนามสนธิสัญญาไทย-อังกฤษ  หรือ “สนธิสัญญาแลกเปลี่ยนสทธิสภาพนอกอาณาเขต” ระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ผู้แทนฝ่ายไทยและนายราลฟ์ แปชยิต ผู้แทนฝ่ายอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2451 ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่ง ในบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย  จากนั้น ชม “กุฏิอดีตเจ้าอาวาส” ที่เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้  อันสวยงามสมส่วน   “ศาลาริมน้ำทรงมณฑป” ที่รัชกาลที่ ๖ เคยเสด็จทางชลมารคมาอำเภอตากใบแล้วประทับที่ศาลาหลังนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งเรือและถวายจตุปัจจัยบำรุงวัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2458  นอกจากนี้ยังมีหอกลองโบราณเเละภายในอุโบสถ มีพระประธาน ที่ชาวบ้านเรียกว่า  หลวงพ่อโต เเละจิตรกรรมฝากผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ  

14.30  นำท่านมาถ่ายรูปกับสะพานคอยร้อยปี สะพานที่รอคอยงบประมาณมาสร้างกว่า100 ปี ในการข้ามไปที่เกาะยาว
15.00  เดินทางสู่สะพานไม้เจาะบาจง  ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ ในหลวง รัชกาลที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรเเละประทับนั่งเพื่อสอบถามว่า ทีนี่ที่ไหนเเละตรัสถามสภาพความเป็น อยู่ของประชานที่นี่ นายพร้อมจึงกราบทูลขอให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง เพื่อให้ครัวเรือนได้ใช้น้ำ เพื่อการเกษตรเเละสะพานไม้ก็นำมาเป็นภาพพิมพ์อยู่ด้านหลังธนบัตร100 บาท 
15.30  เดินทางเข้าสู่ อำเภอสุไหงโกลก   เพื่อเช็คอินเข้าที่พัก  ณ โรงเเรม  Greenview Boutique hotel 
18.00  บประทานอาหารเย็นที่ร้าน วรรณะ    

วันที่ 2    ศาลเจ้าเเม่โต๊ะโม๊ะ - ป่าพรุโต๊ะเเดง- เกาะทวด  -เขื่อนบางลาง

07.00   รับประทานอาหารเช้าที่ร้าน อ้วน ป๊ะกุดเต้ ต้นตำรับแห่งสุไหงโกลก 
07.40   นำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ  ซึ่งเป็นสถานที่เคารพของคนไทยเเละคนมาเลเซีย  เดินทางมาขอพร เรื่องสุขภาพเเละธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเเรือง 
08.30   เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุ สิรินธร ( ป่าพรุโต๊ะแดง)  เป็นป่าพรุแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้กว่า400 ชนิด มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1200 เมตร
10.00   ออกจากป่าพรุโต๊ะแดง สู่  ยะลา  
12.30   รับประทานอาหารกลางวันที่ ครัวเเดงยะลา
14.30   เดินทางเข้าสู่ที่พัก   ณ โรงแรม MOONLAKE RESORT ตั้งอยู่ริมเขื่อนบางลาง  ให้ท่านชื่นชมกับธรรมชาติที่ สวยงามของขุนเขาและทะเลสาบ 
16.30   นำท่านลงเรือท่องเที่ยว เขื่อนบางลาง  ขึ้นไปไหว้หลวงปู่ทวดที่ เกาะทวด  ชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่เขื่อนบางลางแล้วกลับที่ พัก  MOON LAKE  RESORT    
18.30   รับประทานอาหารเย็นที่ ครัวขุนทอง 

วันที่ 3  ชมทะเลหมอก สกายวอล์คอัยเยอร์เวง- สวนหมื่นบุปผา-เบตง

05.00   เดินทางสู่ สกายวอล์คอัยเยอร์เวง  จุดชมทะเลหมอกระดับความสูง2038 ฟุต 

               ชมวิวได้รอบทิศทาง 360 องศา 

08.30  อาหารเช้าที่ ร้านอาหารบน skywalk 

09.30  ทานเฉาก๋วยเบตง เเละ นำเที่ยวสวนหมื่นบุปผา เเละ บ่อน้ำร้อน อุโมงค์ปิยะมิตร 

12.00   อาหารกลางวัน ร้านปลานิล น้ำไหล

13.30  เข้าที่พัก ณ โรงเเรม THE VALLEY BETONG OR SIMILAR 

15.00  นมัสการพระธาตุเจดีย์ ณ วัดพุทธานิวาส มหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ เเละ วิหารหลวงปู่ทวด 

16.00  ถ่ายรูปตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเบตง 

18.00  รับประทานอาหารเย็นที่ ร้าน ต้าเหยิน 

19.00  เดินทางกลับที่พัก 

วันที่ 4 วัดช้างให้-ศาลเจ้าเเม่ลิ้มกอเหนี่ยว- หาดใหญ่ -ดอนเมือง

07.00    รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง หรือ ดิมซำ หรือ  หมี่หน่ำ                                                                  
08.00 เดินทางออกจากเบตง สู่ ร้านอาหารเต๊่ยวไข่ในซอย 
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน  ที่ ร้านอาหารเตี๋ยวไข่ในซอย 
12.00 นมัสการ หลวงปู่ทวด  วัดช้างให้  ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธ์ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่าน ก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ 
14.00 เดินทางสู่  ศาลเเม่ลิ้มกอเหนี่ยว  เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง ปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา  แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยวศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด

16.00 นำท่านช้อปปิ้ง ที่ ตลาดกิมหยง  
17.00 รับประทานอาหารเย็น ที่  ร้านคุณอ้า 
18.00 เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
19.00 เช็คอินที่สนามบินหาดใหญ่ 
20.35 ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกเเอร์   DD 509
22.00     เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ   
จำนวนผู้เดินทาง    6 ท่าน ต่อ 1 รถตู้  พักห้องคู่  ท่านละ    16900 บาท 
จำนวนผู้เดินทาง   8 ท่าน ต่อ 1 รถตู้    พักห้องคู่  ท่านละ   15500 บาท
พักห้องเดียว เพิ่ม ท่านละ 2000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั่วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ นราธิวาส // หาดใหญ่กรุงเทพ  ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทางขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างบนเครื่องบิน 
-ค่าที่พัก 3  คืน  
-อาหารเช้า 3 มื้อ  อาหารกลางวัน  4 มื้อ   อาหารเย็น 4 มื้อ 
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆ 
-ค่ารถตู้ปรับอากาศ ด้วยคนขับที่เชี่ยวชาญ 
-ค่าประกันอุบัติเหตุ

-ค่าล่องเรือ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
หมายเหตุ ราคาทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนเเปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง  

 

จองทัวร์

เตรียมการเดินทางของคุณล่วงหน้า - จองทัวร์นี้เลย!